• verminderen van de onderhoudskosten (slijtage- en schoonmaakkosten).
 • bij een effectieve toepassing van entreematten kan de hoeveelheid vuil- en vochtinloop in een gebouw met
  ca. 90% worden verminderd.
 • voorkomen van ongevallen door uitglijden waarvan 90% te wijten is aan vochtige vloeren.
 • tijdens het ontwerp heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een specifieke vormgeving en uitstraling passend bij
  het ontwerp van het gebouw.
 • kies een zo groot mogelijke looplengte om de werking van de entreemat zo optimaal mogelijk te benutten.
 • Minimaal 6 voetstappen, dit komt overeen met een minimum looplengte van ca. 3000 mm.
 • looprichting dient zoveel mogelijk dwars over de profielen te gaan.
 • bij voorkeur de deurmat in een matput plaatsen.
 • bij een harde vloerbedekking bij voorkeur een drogende entreemat
 • bij een zachte vloerbedekking bij voorkeur een borstelmat of schraapmat.
 • ideale situatie :
  • binnen drogende entreemat
  • buiten borstel- of schraapmat
 • kies de afmetingen van de segmenten zodanig dat deze eenvoudig te plaatsen en uit te nemen zijn.